Om psykologerne

Birgitte L. Carlsen​

Autoriseret metakognitiv psykolog

Autoriseret metakognitiv psykolog

Birgitte L. Carlsen​

udbyder metakognitiv terapi (MCT), kognitiv adfærdsterapi (CBT) og mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT). Jeg er uddannet klinisk psykolog fra Københavns Universitet med speciale i metakognitiv terapi, kognitiv terapi og mindfulness.

Jeg har hjulpet mange med depression, angst, stress, spiseforstyrelser, lavt selvværd mv., og har haft mere end 3000 klienttimer. Jeg giver mine klienter nogle velprøvede værktøjer og metoder med hjem.

Jeg har gennem mange års erfaring et godt kendskab til at hjælpe børn og unge med psykiske vanskeligheder, og har haft børn og unge i behandling både individuelt og i grupper rundt om i landet, blandt andet i Hellerup, Lyngby, Odense, Næstved, Nykøbing Falster samt på Bornholm og Amager.

Gennem terapien lærer du at minimere tankemylder, bekymringer og grublerier, så du selv kan bestemme, hvor du ønsker at have dit fokus. Endeløse tankerækker, der ikke fører nogen steder hen, erstattes med ro i hovedet, når vi i terapien sammen går i gang med at ændre din måde at håndtere dine negative tanker på.

Målet for behandlingen er, at du efter terapiforløbet kommer til at kunne lade dine grublerier og bekymringer ligge, når du ønsker det. Mange siger, at det føles som om, at den buldrende tankerstrøm ikke er til at styre, men det er min erfaring, at de fleste kan lære at kontrollere deres bekymringer og grublerier med de rette kognitive værktøjer.

Kunne du tænke dig at lære, hvordan du skruer ned for bekymringerne og grublerierne, så book en tid hos mig og kom i gang med terapien. Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende samtale, for at se, om det er noget for dig.

 

Metoderne jeg anvender, er nogle af de nyeste inden for den psykologiske verden. De er virksomme, velafprøvede og videnskabeligt dokumenterede, men ikke mirakelkure. Og der skal arbejdes både i og udenfor terapirummet.

 

Jeg er opdateret med den nyeste viden og uddannelse, både fra Det psykologiske Institut på Københavns Universitet, samt som en af de få i Danmark med en certificering fra MCT-Institute, Manchester Universitet, i metakognitiv terapi, som er den nyeste retning inden for kognitiv terapi. Samtidig har jeg haft de bedste lærere inden for feltet, har arbejdet adskillige år i Dr. Pia Callesens klinik med metakognitiv terapi, samt fået undervisning af professor Adrian Wells, der har grundlagt metakognitiv terapi.

 

Jeg er certificeret metakognitiv terapeut, og er trænet af nogle af de bedste  indenlandske og udenlandske eksperter samt specialiseret i både metakognitiv- og kognitiv terapi.

Det betyder, at jeg har gode forudsætninger for at hjælpe dig med dine psykologiske problemstillinger. Du kan godt have tillid til, at kvaliteten af behandlingen er høj. 

Derudover har jeg mere end 20 års erfaring med coaching, vejledning og undervisning indenfor det pædagogiske-psykologiske område, en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi og en læreruddannelse.

Arbejdserfaring

 • 2019 -
  Psykolog med egen klinik i hjertet af Lyngby, Lyngby Hovedgade 39, 2 th.
 • 2017 - 2019
  Psykolog i Sundhedscenteret Zenliv i Lyngby med egen praksis, hvor jeg udbød metakognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.
 • 2015 - 2019
  Psykolog og konsulent i Cektos ved chefpsykolog og specialist Dr. Pia Callesen, phd i metakognitiv terapi. Pia Callesen er både forfatter til bestselleren ”Lev mere tænk mindre” og “Grib livet, slip angsten”.

  Mit fokusområde hos Cektos har været metakognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi. Jeg har haft mange børn og voksne i behandling i både individuel- og gruppeterapi. Endvidere har jeg haft parterapi. Derudover har jeg lavet psykologiske vurderinger, statusattester og udtalelser samt givet supervision.
 • 2000 - 2014
  Vejleder i Adfærd, Kontakt- og Trivsel (AKT-vejleder) for børn i alderen 6 til 15 år, supervisor for forældre og lærere med videre, underviser og koordinator i Furesø kommune.
 • 1993 - 2000
  Underviser i den private og offentlige sektor, primært i København.

Curriculum Vitae

2017

Den 2 årige certificeringsuddannelsen ved MCT-Institute, Manchester. Jeg er certificeret i metakognitiv terapi af professor Adrian Wells fra Manchester Universitet og Hans Nordahl, der begge har været undervisere på MCT-uddannelsen. Adrian Wells er ophavsmand til metakognitiv terapi.

2017

Specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi for psykologer og læger hos Mindwork og Cektos.

2015

Psykolog (cand.psych.) ved Københavns Universitet. Speciale i metakognitiv terapi, kognitiv terapi og mindfulness.

2014

Mindfulnessinstruktøruddannelsen hos autoriseret psykolog Charlotte K. Andersen ved Cektos.

Kognitiv psykolog

Kathrine Vigsø Henningsen​

Hos mig møder du en åben og nærværende psykolog, der tilbyder et trygt samtalerum, hvor der er plads til svære tanker og følelser. Din livssituation, og det du har på hjertet udgør omdrejningspunktet for terapien. Sammen vil vi udforske de problemstillinger, der er fremtrædende i dit liv, og baseret herpå vil vi opstille et eller flere mål for terapien, alt efter hvad der er meningsfuldt for dig. Tillid, omsorg og gensidig respekt er nøgleordene for den relation, som jeg bestræber mig på at opbygge til mine klienter. 

Lavt selvværd, angst og depression

Jeg udbyder kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Compassion Focused Therapy (CFT). Terapiforløbet udformes og sammensættes ud fra dine individuelle ønsker og behov.

Gennem terapien kan du lære at håndtere svære tanker og følelser på en konstruktiv måde, fremfor eksempelvis at undertrykke eller fortrænge dem. Jeg kan hjælpe dig med at give slip på tankemylder, bekymringstendenser og katastrofetænkning, som ofte er med til at skabe og vedligeholde psykologiske problemstillinger. Det kan være mentalt drænende at føle sig ”fanget” i sit eget tankespind. Vi vil fokusere på at bryde de negative og uhensigtsmæssige tankemønstre, og jeg vil introducere dig for nye redskaber og strategier, som du kan anvende til at opbygge mere hensigtsmæssige mønstre.

Konkret har jeg erfaring med at behandle:

 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • Selvværdsproblematikker
 • Perfektionisme
 • Relationelle problemstillinger
 • Traumatiske oplevelser
 • Sorg

Alvorligt syg eller pårørende til alvorlig sygdom

Jeg har et stærkt kendskab til rehabiliteringspsykologi, som er et felt inden for psykologien, hvor man fokuserer på de sociale og psykologiske følger af kronisk eller længerevarende sygdom. Kronisk eller længerevarende sygdom indebærer ofte en pludselig og omfattende livsomvæltning, både for den sygdomsramte og for de pårørende.

Overgangen fra at være rask til at være syg kan være vanskelig at håndtere, idet sygdommen ikke blot rammer ens krop men også ens liv og identitet. Massivt kontroltab, forandringer i ens selvbillede, forandringer i de ”roller”, som man plejer at have i familien eller parforholdet, samt sorg over tabet af det liv, man kendte før sygdommen, er eksempler på ofte fremtrædende problematikker, som jeg kan hjælpe dig/jer med at tage hånd om

Curriculum Vitae

2019-

Kognitiv Psykolog Lyngby

2018-2019

Kræftens Bekæmpelse

2018-2019

Angstforeningen

2018

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

?

Cand. Psych. fra Aalborg Universitet Specialist i Rehabiliteringspsykologi

Kognitiv psykolog

Sara Welling Shipman Jensen

Terapien giver dig evidensbaserede værktøjer, så du kan håndtere dine problematikker. Du vil blive mere bevidst om dine tankestrategier, hvilket kan bringe dig tættere på de ting, du gerne vil opnå gennem terapien. Jeg kan tilbyde både individuel- og parterapi indenfor: Kognitiv Adfærdsterapi, Metakognitiv Terapi, Compassion Focused Therapy og ACT.

Jalousi:

Jalousi udredning og behandling er mit ekspertiseområde, hvorfor jeg kan tilbyde højt kvalificeret hjælp til at forstå og behandle denne problemstilling. Grundet min store viden indenfor området, så kan behandlingen tilrettelægges individuelt, så den konkrette jalousiproblematik sættes i fokus. Jalousibehandling kan både foretages individuelt eller gennem parterapi, om end den forekommer begrundet eller ubegrundet.

Opvækst- samt livsvilkår:

Opvækst og levevilkår kan føre til problematikker såsom mindreværd, vrede og misbrug i det senere liv. Med mig kan du altid tale om, hvad der har været vanskeligt, og de udfordringer, det har bragt i dit liv. Det er ganske normalt, at disse udfordringer er vanskelige at håndtere alene. I forlængelse heraf er det også muligt at udforske frygt eller smerte ved nære relationer, når vi har skabt et trygt terapeutisk miljø.

Misbrug og afhængighed:

Misbrugsproblematik og afhængighed vil ofte være et symptom på andre bagvedliggende psykologiske problemstillinger f.eks. depression eller angst. Det er væsentligt, at man i terapien arbejder med baggrunden for netop dit misbrug, så den korrekte behandling kan iværksættes. Det er altså vigtigt at forstå, hvorfor selvmedicinering føles nødvendig for dig. Terapien kan give dig værktøjer til mere hensigtsmæssig håndtering af dine tankemønstre og adfærd, så du kan frigøres for de sociale, psykiske og fysiske eftervirkninger, som misbrugsproblematikker oftest bevirker.

Angst:

Angst fremkommer, når du er bekymret for fremtidige begivenheder eller specifikke situationer. Det er naturligt at føle sig angst indimellem, men det kan blive overdrevent og hindrende i det daglige liv. Terapien kan inkludere værktøjer, der mindsker eller stopper bekymringerne om angsten, hvilket giver dig kontrollen tilbage. I terapien kan du desuden også lære om dine tanker, følelser, fysiske reaktioner og adfærd relateret til angst, eftersom de nyeste kognitive metoder ofte bliver inddraget i behandlingen.

Tilknytning og relationer:

Dine tidlige omsorgspersoner danner en skabelon for, hvordan du indgår i nære relationer senere i livet, hvilket kaldes tilknytning. Din tilknytningsstil kan udvise sig ved; du frygter at blive forladt eller du ikke formår at knytte dig følelsesmæssigt. Dette kan vi arbejde med i det terapeutiske rum, så du bliver mere opmærksom på, hvordan din tilknytning udviser sig, og hvad du behøver for, at vores relation føles mere tryg. Formålet med dette er, at du gøres mere opmærksom på dine egne behov og grænser, når jeg støtter dig i at udtrykke disse. Dette terapeutiske arbejde medvirker til, at du kan skabe tryggere tilknytninger udenfor behandlingen.

Lavt selvværd:

Selvværdsproblemer får dig ofte til at føle og fokusere på, at du ikke er god nok, hvilket kan føre til urimelige krav til dig selv. Inden for terapien kan du udforske disse måder at tænke og fokusere på, så du får et mere nuanceret- samt positivt syn på dig selv. Forbedringen af ​​selvværdet bringer nye måder at handle på, så du kan stille mere realistiske og medfølende krav til dig selv i fremtiden.

Pårørende til psykoselidelser:

Min flerårige erfaring i psykiatrien har givet mig en dybtgående forståelse af, hvordan psykoselidelser udspiller sig, og de hyppigt medfølgende sociale problemstillinger. Hvis du er pårørende til en patient i psykiatrien, så kan denne viden også være relevant for dig, og jeg kan tilbyde dig pårørendesamtaler. Disse samtaler kan ligeledes omhandle, de udfordringer man ofte står overfor, når en pårørende bliver syg.

Curriculum Vitae

2019-

Kognitiv Psykolog Lyngby

2016-2019

Forskningsassistent på FOCUS-projektet

2017-2017

Hvidovre & Valby

2016-2017

Individuel terapeut hos Frit Sind. Medforfatter på Frit Sinds dagbogshæfte.

2016-2017

Forskningsassistent hos WARM projektet.

2016-2016

Center for Angst

?

Psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet med speciale i jalousi.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.